Henstilling af cykler barnevogne m.m. samt oplagring af affald, inventar og andre genstande i trappeopgangen er forbudt Skilt