Forbudsskilte til landbruget

Korrekt skiltning til forbud i landbruget

Forbudsskilte til landbruget er med til at sikre, at medarbejderne ikke begår kritiske fejl på arbejdspladsen. Forbudsskiltene anvendes blandt andet til at vise, hvis et særligt stik ikke må trækkes ud, eller hvis der er bestemte maskiner, der ikke må betjenes. Forbudsskiltene kan også angive, hvis der eksempelvis er indkørsel forbudt, eller hvis der er adgang forbudt for uvedkommende. Forbudsskiltene er kendetegnet ved en rød cirkel med en streg henover et piktogram, som angiver det påhældende forbud. På skiltene er der tekst, som understøtter og tydeliggør piktogrammets betydning.

Vores forbudsskilte til landbruget produceres i samarbejde med SEGES, som har udarbejdet grafikken. Skiltene kan både anvendes inde i haller og ude i landbruget. De kan både anvendes ved gylletanke, på lageret eller ved maskinerne.

Alle varer i kategorien