Pas på terrasse og gangbro kan være glatte (gul) skilt