P068 Udsæt ikke for direkte sollus eller varme overflader skilt